• РЕКВІЗИТИ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ПЕРЕРАХУВАННЯ ОРГВНЕСКУ

    ЦЕНТР НТТМ з АБ, Код 21028281, МФО 300023
    Розрахунковий рахунок № 26004000042102 в ПАС «Укрсоцбанк»